Usługi

Czym się zajmuję?

Usługi księgowe

prowadzenie ksiąg rachunkowych – pełna księgowość

  • tworzenie i modyfikacja zakładanego planu kont
  • bieżące ewidencje zdarzeń gospodarczych firm, rozliczanie podatku CIT
  • sporządzanie sprawozdań finansowych do US, KRS (bilans, rachunek zysków i strat)

prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

prowadzenie ewidencji przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego

prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług

  •  VAT, VAT UE

karta podatkowa

prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, naliczanie odpisów amortyzacyjnych

pełną obsługa kadrowo-płacowa i ZUS

  • pełna dokumentacja pracownicza
  • obliczanie wynagrodzeń
  • sporządzanie list płac
  • kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS

przygotowywanie sprawozdań na potrzeby GUS

Usługi kadrowo-płacowe

sporządzanie umów o pracę

sporządzanie umów cywilno-prawnych

zlecenia i o dzieło

prowadzenie dokumentacji personalnej

akta osobowe

kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS

rozliczanie pracowników w zakresie PIT i ZUS

rozliczanie pracowników w zakresie PIT i ZUS, w tym roczne informacje i zeznania

elektroniczne wysyłanie deklaracji i informacji ZUS, PIT

Inne usługi

korespondencja

z US,ZUS,GUS i inne

przygotowanie dokumentów rejestracyjnych firmy

i inne...

Bezpłatna wycena

Ile kosztuje księgowa?

Nasze ceny są negocjowalne, dostosowane do Państwa potrzeb. Chcesz darmową wycenę usług księgowych? Wypełnij prosty formularz.